Yayladağı Tarihçesi

Erkan Gürkan

Admin
Yetkili Kişi
Türkiye’nin en güneydeki ilçesi Yayladağı’nın geçim kaynağı tarımdır. Değerlendirilse çok ses getirecek tarihi eserlerin olduğu bölge bugün hala bir çok bakımdan bakirdir.

Yayladağı’nda bir çok ziyaret ve türbe bulunmaktadır. Eskiden ismi Ordu olan Yayladağı isimler karışmaması için bu ismi almıştır.

Yayladağı’nda Karamağara isminde doğa harikası bir koy bulunmaktadır. Yayladağı ilçemizin posta kodu 31550’dir.

Yayladağı’nın nüfusu 27.800’dür. İlçenin yüzölçümü 465 km2 olup rakımı 450m’dir.

Yayladağı Belediye Başkanının ismi Mehmet Kalkan, Kaymakamının ismi Alpaslan Altınışık’tır.
 

Hatay Haber

Admin
Yetkili Kişi
İlçenin tarihi milattan önceki yüz yıllara kadar uzanmaktadır. Bölgenin batısında bulunan ve yörenin en yüksek yeri olan Keldağ üzerinde mahalli ismi Harabe Kilise olarak bilinen ve tarihi kayıtlara göre ismi Barlahan olan kilisede yapılan kazılarda üç devreye ait paralar bulunmuştur. Bu paraların İyonyalılar'a, Romalılar'a ve Abbasiler'e ait olduğu tespit edilmiştir.

Yine aynı bölgede Montblace isminde bir şehrin bulunduğu ve dünyanın üçüncü büyük şehri olduğu, bütün kervan yollarının buradan geçtiği, dünyada ilk olarak şarapçılık ve ipekçilik monopolünün burada kurulduğu, 60 odalı hastanenin yapıldığı tespit edilmiştir. Şehrin üzerinde kurulduğu Keldağ' ın volkanik bir dağ olması dolayısıyla meydana gelen püskürme neticesinde şehrin tamamen yok olduğu belirtilmektedir. Yine Keldağ üzerinde bulunan bu kilisenin 1700 yıllık olduğu, Senpiyer kilisesinden sonra yapıldığı araştırma neticesinde ortaya çıkmıştır.

Ayrıca Denizgören köyünün Bayındır adı verilen mevkiinde Hocalar kilisesinden önce yapıldığı, şu savla ileri sürülmektedir. Hristiyan'lık dininin ilk ortaya çıktığı dönemde bu dine mensup olan çeşitli baskılarla karşılaşmakta ve bu kişiler genellikle gözden uzakta, saklanması ve kaçması kolay olan yerlerde yetiştirilmektedir. Bu sebeple Hristiyanlık dinin içerisindeki resimler özelliğini günümüze kadar korumuştur.

İlçe daha sonra Osmanlılar'ın idaresine geçmiş I. Dünya Savaşı sonuna kadar bu yönetime bağlı olarak kalmıştır. Evliya ÇELEBİ Seyahatnamesi' nde Trablusgarp ilçesinden Şam'a bağlı ORDU köyü olarak bahsetmektedir.

I. Dünya Savaşı'nın sonunda ilçe Fransız işgaline uğramış ve 18 yıl Fransız yönetiminde kalmıştır. Hatay’ın müstakil devlet olması üzerine bir yıl Hatay devletinin bir ilçesi olmuş ve Hatay’ın Anavatan'a ilhakı ile 1939 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne katılmıştır.

İlçenin ismi Karadeniz bölgesindeki "Ordu" ile karıştırılmaması için ilçenin doğusunda bulunan Yayladağı adından esinlenerek YAYLADAĞI olarak değiştirilmiştir.

Kaynak: Yayladağı Belediyesi
 
Yukarı