Taylan Matkap Aktüerler Derneği başkanı oldu

Hayati Sonay

Sonay İnternet Hizmetleri
Yetkili Kişi
Aktüerler Derneği Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamaya göre:

Aktüerlik mesleğini yaymak ve aktüerya biliminin Türkiye'de gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş olan Aktüerler Derneği'nin olağan genel kurulu 30 Mart 2018 tarihinde Milli Reasürans Konferans Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Genel kurulu yönetmek üzere oluşturulan başkanlık divanına Korkut Çırak, Veysel Tuz ve Yusuf Arslan seçilmiştir. Genel kurulda tüm dernek organlarının seçimleri tamamlanmıştır.

2018_AD_yk_foto_yeni.jpg


Yönetim kurulu seçimin yapılmasını takiben yapılan ilk toplantıda Taylan Matkap (Anadolu Sigorta) Başkan olurken, Şirzat Çetinkaya (Güneş Sigorta) Başkan Yardımcılığı, H. Kerem Özdağ (NN Hayat ve Emeklilik) Genel Sekreterlik, Cenk Yalçın (Willis Towers Watson) Saymanlık ve Seda Ekizoğlu (Lux Actuaries) Halka İlişkiler, Organizasyon ve Eğitim Sorumluluğu görevlerini üstlenmişlerdir.

Seçilen yeni denetim kurulunda Orhun Emre Çelik (OEÇ Danışmanlık), Utku Birdal ve İbrahim Çakır (Anadolu Sigorta) görev almıştır.

Aktüerler Derneği, 1951 yılında “Türkiye Aktüerler Cemiyeti” adı altında 12 aktüerin bir araya gelmesi ile kurulmuş. 1980 döneminde kapatılan dernek, 1981 yılında Prof. Dr. Kenan Ural başkanlığında ve “Aktüerler Derneği” adıyla yeniden faaliyete başlamıştır. Aktüerler Derneği Uluslararası Aktüerler Birliği’ne (IAA) tam üye olan 73 meslek örgütü içerisinde yer almaktadır. Gözlemci sıfatıyla üye olduğu Uluslararası Avrupa Aktüerler Birliği'ne (AAE) tam üyelik süreci için çalışmalarına devam etmektedir.
 
Yukarı