Su depoları, kemerler, tapınak ve Cenevizlilerden kaldığı düşünülen kale kalıntıları

Büyük İskender

Moderatör
M.S. 194 ‘te Roma imparatoru Septimus Severus’un Pescennius Niger’i mağlup etmesinden sonra İskenderun’un 8 km kuzeyinde Amanos Dağlarının deniz kıyısına ulaştığı yerde zafer anıtı olarak yaptırdığı takın temelleri bulunmaktadır. Bu tak halk arasında Yunus Sütunu olarak bilinmektedir. Buraya Yunus Sütunu denilmesinin sebebi de halk inanışına göre burası Yunus Peygamberin Yunus balığının karnından çıktığı yerdir. Antik kaynaklarda ise burası Kilikya kapısı olarak tanımlanmaktadır. Çevresinde görülebilen kalıntılar arasında; Su depoları, kemerler, tapınak ve Cenevizlilerden kaldığı düşünülen kale kalıntıları mevcuttur.
 
Yukarı