Sanayi Bölgeleri Nerelerde Bulunur ?

Nikator

Admin
Yetkili Kişi
Sanayi Bölgeleri Nerelerde Bulunur?Sanayi Bölgeleri Nerelerde Bulunur?Sanayi bölgelerinin bulunduğu bölgeler seçilirken öncelikle inşa edilecek sanayi kolunun özelliklerine, hangi hammaddelere, taşıma ve ulaşım yollarına ihtiyaç duyduğu ve üretilecek ürünün hangi pazarlarda satışa sunulacağına bakılır. Herhangi bir sanayi bölgesi kurulmadan önce söz konusu bölgenin sanayileşmeye uygun olması, fabrikaların ihtiyaç duyacağı kaynaklara yakın ve şehir merkezi gibi yerleşim yerlerinden uzakta konumlandırılmasına dikkat edilmesi gerekir.Sanayi Bölgesinin Genel YapısıSanayi bölgeleri inşa edilirken çevresinin geniş ve açık olmasına dikkat edilir. Çünkü sınıfı fark etmeksizin tüm sanayi kolları büyük bir alana ihtiyaç duyarlar. Örneğin bir fabrikanın üretim sırasında ortaya çıkartacağı atık maddelerin çevreye zarar vermemesi için atık tesisleri bulunmalıdır, atık tesisine ihtiyaç duyacak kadar tehlikeli atıklar üreten bir fabrikanın yerleşim yerlerine yakın olması düşünülemez, bu şekilde fabrikada çalışan çalışanların ve ailelerin yaşayabilmesi için lojmanlara da ihtiyaç duyulur. Fabrikanın büyüklüğüne göre çalışan sayısı ve lojmanın büyüklüğü de artacağı için giderek daha büyük bir alana ihtiyaç duyulacaktır. Örneğin Ukrayna'daki Pripyat şehrinin Çernobil Nükleer Santralinde çalışanların ve ailelerinin ikamet etmesi için inşa edilmiştir.Sanayi Bölgesinin KonumuSanayi kollarının var olabilmek için ihtiyaç duyduğu en önemli şeylerden birisi de hammaddedir. Hammaddelerin fabrikaya düzenli ve yeterli bir şekilde gelmesi üretimin durmaması için gereklidir. Bu konudaki bir diğer önemli ayrıntı ise söz konusu hammaddenin fabrikaya ucuz gelmesi gerekliliğidir. Çünkü fabrika ihtiyacı olan kaynakları ne kadar ucuza elde ederse üreteceği ürün de aynı derece ucuz olur ve bu ona pazarı paylaştığı diğer fabrikaların ve şirketlerin önüne geçirir. Öte yandan üretilmiş ürünün satılacağı merkezlere kolayca ulaşabilmesi için ulaşım ve taşıma imkanlarının güçlü olduğu bölgelerden birinde inşa edilmesi gerekir. Kısacası sanayi bölgeleri genel olarak şehir merkezlerinin dışında, söz konusu fabrikanın ihtiyaç duyacağı kaynaklara yakın, taşıma imkanlarının çeşitli olduğu yerlere inşa edilir.
 
Yukarı