Osmanlı zamanında Arsuz'da doğal gaz ve petrol arandı

Hayati Sonay

Sonay İnternet Hizmetleri
Yetkili Kişi
19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde sondajlarla petrol aramalarına ilk başlanan yer olan yer Arsuz - Çengen dolaylarıdır. Bu yörenin petrol imtiyazının Sadrazam Kamil Paşa'ya verildiği 1887 yılında yayınlanan bir fermandan anlaşılmaktadır. Bu imtiyaz sonradan Ahmet Necati adında bir şahsa devrolunmuştur.

Bu bölgede genel jeolojik, ayrıca jeofizik etütler yapıldıktan sonra 1940 yılında Arsuz ilçesi sınırları içinde Ekver köyü yakınında 2 kuyu açılmıştır. 1944-1945 yıllarında Çengen'de 116 sar m. derinlikte 3 adet test kuyusu açılmış, bunun üzerine yeniden jeolojik etütlere başlanmış ve 3 kuyu daha açılmiş, ancak olumlu sonuç alınamamıştır.

1890 yılında, yörede bir Alman - İngiliz firması tarafından, bir miktar doğal gaza rastlanan 10 adet sig sondaj yapıldığı, ancak olumlu sonuç alınamadığı için faaliyetin durdurulduğu ve imtiyazın yürürlükten kaldırıldığı bilinmektedir.
 
Yukarı