Nikator

Admin
Yetkili Kişi
İSTE’de Üretilen Nano-Bentonit Patentlendi!

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Erdoğan tarafından hazırlanan sondaj çamurlarında kullanıma uygun nano-bentonit; Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ‘2016-12320’ tescil numarası ile patentlendi.

iste3.jpg

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Erdoğan tarafından özenle hazırlanan ve sondaj sektörü için büyük önem arz eden çalışmanın patenti alındı. Yapılan buluş ile, sondaj çamuru olarak adlandırılan sirkülasyon sıvısının başlıca katkı malzemesi olan Bentonit’in özelliklerinin geliştirilmesi sağlandı.

iste.jpg


American Society for Testing and Materials (ASTM), American Petroleum Institute (API) ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından kabul gören ve sondaj çamurlarında kullanıma uygun olan sodyum bazlı bentonitin (Na-Bentonit) tanecik boyutunun azaltılması neticesinde; ilave edildiği sıvının reolojik özelliklerinde pozitif etki meydana getiren; “Nano-Bentonit” isimli ürün geliştirildi. Geliştirilen ürün, 30 mikron tane boyutu ve altındaki parçacıklardan oluşuyor ve öğütme süreci sonrasında en az %60 oranında da montmorillonit içeriyor.

iste2.jpg


Dünyada kabul edilen standartlarda belirlenen test prosedürlerine uygun olarak yapılan analizler sonucunda, elde edilen ürünün kullanımıyla olumlu sonuçlar alındı. Sondaj çamurlarında kullanıma uygun olduğu belirlenen Nano-Bentonit, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından, ‘2016-12320’ numarasıyla tescillendi. Sondaj çamurlarında istenilen akış özelliklerinin sağlanabilmesi için kullanılan polimer ürünlerin kullanım miktarının azalmasını sağlayan Nano-Bentonit, nano teknolojinin sağladığı imkânlar ile birlikte polimer kullanımına duyulan gereksinimi büyük oranda ortadan kaldırıyor. Çevre kirliliğini azaltma potansiyeli olan Nano-Bentonit adlı ürünün ithal ikame özelliği de bulunuyor. Geliştirilen Nano-Bentonit isimli ürün, dünya rezerv sıralaması ve üretim hacminde 4.’üncü sırada olan Ülkemiz için önemli bir kazanç sağlıyor. Nano-Bentonit ile ilgilenen girişimcilerin İSTE-TTO (İskenderun Teknik Üniversitesi – Teknoloji Transferi Ofisi) ile irtibata geçmesi gerekiyor.
 
Yukarı