İnanç Turizminin Önemli Destinasyonlarından Biri Hatay

Hayati Sonay

Sonay İnternet Hizmetleri
Yetkili Kişi
Hem İslam hem de Hristiyan alemi için önemli olan Anadolu’daki ilk camisinin “Habib-i Neccar“ camisi olduğunu,

İlk mağara Kilise ve Hristiyanların Hac Mekanı olan St. Pierre Kilisesi’nin Antakya’da olduğunu ve Hz. İsa’ya inananlara ilk defa Antakya’da Hristiyan dendiğini,

Kudüs Kilisesinden sonra kurulan Antakya Kilisesi’nin bu şekliyle “Ana Kilise“ olarak adlandırıldığını ve dünyadaki 4 patriklik merkezinden biri olduğunu,

St. Simon Stilit Manastırı’nın, Türkiye İnanç Turizmi Haritası’nda yer alan Türkiye’deki tek Stilit Manastırı olduğunu,

Hristiyanlığı yayan en büyük misyoner olarak kabul edilen Aziz Pavlus´un irşat faaliyetleri amacıyla yapmış olduğu gezilerine Antakya’dan başladığını biliyor muydunuz?
 
Yukarı