Hazreti Hızır Aleyhüsselam Türbesi ( Makamı ) Samandağ

Hayati Sonay

Sonay İnternet Hizmetleri
Yetkili Kişi
Samandağ ilçesinin 1,5 km batısında deniz kenarında bulunmaktadır. Tek girişlidir. Hz.Musa ile Hıdır’ın Samandağ’da buluştuğuna dair söylentiler vardır. Hastalar şifa bulacağına inanarak bu türbeyi ziyaret ederler.

hızırhzmakami.jpg


Hz. Hızır Türbesi Samandağ’da ve denize yakın bir konumda kutsal bir mekandır. Rivayete göre Hz. Hızır ile Hz. Musanın buluştuğu yer olan kutsal bir kaya olarak anılmakta ve kutsal mekanın çevresinde geleneksel olarak bir veya üç kez dönülmektedir. Müslüman ve Hristiyan halkları için büyük öneme sahip olan türbe, her yıl büyük bir ziyaretçi akınına uğramaktadır. Hz. Hızır Türbesi Samandağ ilçe merkezine yaklaşık 3 km uzaklıktadır. 
Yukarı