Hatay sözlüğü

Hatay Haber

Admin
Yetkili Kişi
Ağca cami: Antakya'da, Dutdibi'nde
eski bir cami.

Akra Daği: Ziyaret Daği, Hatay'ın
güneyinde ve yüksekliği 1 739 m dir.
Bu dağın güneyinde Yayladağ bulunur.

Amik Gölü: Pamuk tarımi için
n-toprak kazanmak amacıyla, 1950'li
yıllarda kurutulmuştur. Amik Ovası'
nda yer alan bu göle Afrin, Karasu
ve Muratpaşa çayları (Küçük Asi
Irmağı) katılir ve artan sular Asi
nehrine giderdi. Siğ, sulak ve sazlık Arkala
bir alandi. Bu nedenle Afrika ile Kuzey Avrupa arasında, gidip gelen Arlan
göçmen kuşların durak yerlerindendi. Gölün sazlık ve bataklıklarında birçok canlı türü yaşardi. Çevresi ile haya
birlikte doğal bir ekolojik sistem "Arsz
oluştururdu. Bu doğa varlığınin yitiril- mesi, doğal yaşamin ve çevrenin korunması açısından iyi olmamiştır.

Amik Ovası: Hatay'in ortasında yer alan, çok verimli ve bitek bir ovadır.
 

Hatay Haber

Admin
Yetkili Kişi
Asi Nehri: Suriye'den doğar, kuzeye doğru akar ve Türkiye'ye, Hatay topraklarına girer gelir, Amik Ovasi'nın ve Antakya'nın içinden geçer, Samandağ yakinında Akdeniz'e ulaşır.

Atık Suyu: Atik Yaylasi'nin içimi çok güzel olan ve sertlik derecesi düşük suyu.

Atık Yaylasi: Belen'e yakın Amanos Dağları üzerinde, güzel bir yayla.
 

Hatay Haber

Admin
Yetkili Kişi
Bakras kalesi: Antakya'nin Belen yolu çıkışında bulunan, tarihsel bir kale.


Belen Geçidi: Iskenderun'dan Amik Ovası'na ve Suriye'ye giden yolların, Amanos Dağları üzerindeki tek geçididir.

Belen Suyu: içimi güzel, sertlik derecesi düşük bir sudur
 
Yukarı