Hatay ölüm istatistikleri 2017

Hayati Sonay

Sonay İnternet Hizmetleri
Yetkili Kişi
ölümnedeni-1.jpg
ölümnedeni-3.jpg
ölümnedeni-4.jpg
ölümnedeni-5.jpg
ölümnedeni-6.jpg
ölümnedeni-7.jpg


Ülkenin nüfus yapısını doğrudan etkileyen ölüm olaylarının sayısal, ölüm nedeninin ise ayrıntılı
olarak bilinmesinin halk sağlığı hizmetlerinin gerek koruyucu ve gerekse tedavi edici hekimlik
olarak yerine getirilmesinde önemli bir yeri bulunmaktadır. Ölüm nedeni istatistikleri; ölümlülük
modellerini yer ve zaman ayrımında açıklamada, nüfus projeksiyonlarının oluşturulmasında, halk
sağlığı programlarının desteklenmesinde ve araştırmalar için hipotez kurulmasında önemli bir
veri kaynağıdır. Ayrıca, halk sağlığı değerlendirmeleri için gerekli bir veri olup, halk sağlığı
istatistikleri sisteminin temelini oluşturmaktadır.
Ölüm nedeni istatistiklerine ilişkin bilgiler, TÜİK tarafından 1931 yılından itibaren derlenmeye
başlanmış ve 1949 yılı sonuna kadar, “nüfusu en fazla olan 25 il merkezi”, 1950-1956 yılları
arasında “bütün il merkezleri”, 1957 yılından itibaren ise “bütün il ve ilçe merkezleri” kapsam
içine alınarak yayımlanmıştır. 1957-2008 yılları arasında il ve ilçe merkezleri için ölüm
istatistikleri ayrı bir yayın olarak sunulmuştur. 2009 yılına kadar ölüm istatistikleri ile birlikte
üretilen ölüm nedeni istatistikleri, 2009 yılından itibaren ayrı bir istatistik olarak yayınlanmaya
başlanmıştır. Bu tarihten itibaren Ölüm Nedeni İstatistikleri, Uluslararası Hastalık Sınıflaması
(ICD) 10’a göre Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kurallarına uygun olarak derlenmekte ve
kodlanmaktadır. 2013 yılından itibaren, Ölüm Bildirim Sistemi ile elektronik ortamda web
üzerinden derlenmeye başlanmıştır.
 

Dosyalar

Yukarı