Gündem Maddelerini Görüşmek Üzere 2018 Ekim Ayı Toplantısı

Rhosus

Admin
Yetkili Kişi
SAMANDAĞ BELEDİYE MECLİSİ OLAĞAN TOPLANTISI 5 EKİM CUMA GÜNÜ TOPLANACAK

Samandağ Belediye Meclisi gündem maddelerini görüşmek üzere 2018 Ekim ayı olağan toplantısı 05 Ekim 2018 Cuma günü saat 10.00’da Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda yapılacak. Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir’in başkanlığında gerçekleşecek olan Samandağ Belediye Meclisinin gündem maddeleri belirlendi.

mecliss.JPGGündem Maddeleri:

  • Bir önceki meclis tutanak özetinin görüşülüp karara bağlanması.
  • 2019 Mali Yılı Bütçesinin görüşülüp karara bağlanması.
  • 2019 Yılı Performans Programının görüşülüp karara bağlanması.
  • 2019 Mali Yılı Gelir Tarifesinin görüşülüp karara bağlanması.
  • 04.09.2018 tarih ve 65 sayılı meclis kararıyla imar komisyonuna havale edilen tadilat dosyalarının görüşülüp karara bağlanması.
  • 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine istinaden Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim ve Kültür Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Ulaşım Komisyonuna üye seçiminin yapılması.
  • 03.07.2018 tarih ve 63 sayılı meclis kararıyla Hukuk Komisyonuna havale edilen 4081 ayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunun 4. ve 5. Maddeleri gereğince, Çiftçi Mallarının korunması ile ilgili Koruma meclisine 5 asil ve 5 yedek üye ile Murakabe heyetine 5 asil ve 5 yedek üye seçimi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülüp karara bağlanması.
  • Belediye Meclisinin Kasım ayında yapacağı toplantının gün ve saatinin tespiti.
 
Yukarı