Dış Ticaret Hacmi Nasıl Ölçülür

Nikator

Admin
Yetkili Kişi
Dış Ticaret Hacmi Nasıl Ölçülür

Ekonomide Dış Ticaret

Bir ülke ekonomisini etkileyen bir sürü faktör vardır. Bunlar; işsizlik, enflasyon, turizm, göçler, sanayi, iç ve dış ticaret gibi etkenlerdir. Dış ticaret, bir ülkenin başka ülkeler ile yaptığı mal ve hizmet alım satım faaliyetidir. Eğer bir ülke başka ülkelerden mal ve hizmet alıyorsa buna ithalat, başka ülkelere mal ve hizmet satıyorsa buna ihracat denilmektedir. İthalat ve ihracat oranları da ülkenin dış ticaret ilişkileri hakkında bize bilgi vermektedir. Eğer dış ticarette ülke daha çok mal ithal edip ithal ettiği orandan daha az ihracat yapıyorsa o ülkede dış ticaret açığı meydana çıkacaktır. Fakat ihracatı ithalattan daha fazla olursa dış ticaret fazlası oluşacaktır. Dış ticaret fazlası ülke ekonomisini büyümesinde önemli bir faktördür. Çünkü ülke mal ve hizmet ihraç eden, dışa bağımlı olmayan bir konumda olacaktır. Bu da ülkelerin gelişmişlik seviyeleri hakkında bize bilgi verecektir.

Dış Ticaret Hacminin Belirlenmesi

Dış ticaret ithalat ve ihracattan oluşmaktadır. Bir ülkenin dış ticarette kendini ne kadar geliştirdiğini görebilmek için de dış ticaret hacmine bakılır. İhracat ve ithalatta meydana gelen artış veya azalışların toplamı dış ticaret hacmini göstermektedir. Dış ticaret hacmini daha doğru bir şekilde tanımlayabilmek için aslında dış ticaret haddinin de bilinmesi gerekmektedir. Dış ticaret haddinde ihraç ve ithal edilen malların fiyatları üzerinden hesaplama yapılır.

İhraç malların fiyatının ithal malların fiyatına oranı bize dış ticaret haddini verecektir. Eğer ihraç edilen malların fiyatı ithal edilen malların fiyatından daha yüksek olursa dış ticarette karlılık sağlanacaktır. Çünkü dışarıya yüksek fiyattan mal satarken daha düşük fiyattan mal satın almış oluruz. Bu duruma dış ticaret fazlası denilmektedir. Tam tersi durumda dış ülkelere düşük fiyattan mal satarken dışarıdan yüksek fiyattan mal alırsak zarar ederiz bu da dış ticaret açığı anlamına gelmektedir.
 
Yukarı