Bacasız Sanayi Nedir

Nikator

Admin
Yetkili Kişi
Bacasız Sanayi Nedir

Bacasız sanayi turizmi ifade etmektedir. Bacasız sanayi terimini ilk olarak Turgut Özal 1980'li yıllarda henüz turizm ülkemizde yeterince aktif halde değilken kullanmıştır.

Bacasız Sanayi Denmesinin Sebebi Nedir?

Bacasız sanayi dolaylamasının sebebi bu sektörde üretim yapılmamasına rağmen sanayi sektörü kadar para kazandırması fakat sanayideki gibi çevreye olumsuz etkilerinin olmamasıdır

Bacasız Sanayinin Önemi

Turizm, dünya ekonomisinde dördüncü büyük sektör olarak yer alır. Bu sektörde üretim yapılmamasına rağmen turizm ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlar. Bacasız sanayi endüstrisi sayesinde ülkeye yüklü miktarda döviz girer, dış ticaret dengesi sağlanır, sosyal ilişkiler gelişir, farklı kültürler, dinler ve diller birbirini tanıma şansı bulur ve bu sayede hoşgörü ortamı oluşur.

Turizm sayesinde ülke dünyaya bir nevi reklamını yapar ve yeni istihdam alanları yaratılır. Bu nedenle ekonomik kalkınma stratejilerinde önemli kilit noktalardan birisidir. Meydana gelen turizm hareketlerinin sürekli olarak olumlu gelişme göstereceğini söylemek doğru değildir. Farklı mevsimlerde turist ilgisinin yoğunluğu değişiklik gösterebileceğinden mevsimlik iş gücü sorunları oluşur, tüketim amaçlı bazı malların yurtdışından ithali gerekir, dışarıdan gelen turistin alım gücünün yerli halka göre alım gücünün daha fazla olmasıyla enflasyon artma yönünde eğilim gösterebilir ve turistik bölgelerde doğal ve tarihi çevre yapısının tahrip edilmesi gibi bazı çevresel sorunlar gözlenebilir. Bunlara rağmen turizmin olumlu yönleri daha fazladır.

Ülkemizde Bacasız Sanayi Endüstrisi

Dört mevsimin yaşandığı Türkiye, doğal güzelliklerin çeşitliliği, üç tarafının denizlerle kaplı olması, daha önce birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olması gibi nedenlerle cazip bir konumdadır. Türkiye’de turizm 1980’li yıllardan sonra aktif hale gelmeye başlamış ve ülkemiz için bir gelir kapısı olmuştur. Önceden ülkemizde sadece tatil ve kültür turizminden bahsedilirken, son yıllarda spor, konferans, sağlık, politik turizm gibi çeşitleri de yaygınlaşmaya başlamıştır.
 
Yukarı