Al-Mina Samandağ

Hayati Sonay

Sonay İnternet Hizmetleri
Yetkili Kişi
Samandağ merkezden 3 km. uzaklıkta Asi Nehri kenarındadır. M.Ö. 750 yıllarına doğru kurulmuştur. Bugün kalıntılarının büyük kısmı toprak altında kalan Al-Mina’nın; ilk çağlarda Doğu Akdeniz’in önemli liman ve ticaret kolonilerinden birisi olduğu belirlenmiştir. Bölgedeki ilk kazılar 1936 – 1937 yıllarında Bronz çağına ait kalıntı bulmak isteyen İngiliz arkeolog Sir Leonard Wooley tarafından gerçekleştirilmiş, yapılan araştırmalarda M.Ö 8. yüzyıldan M.Ö 4. yüzyıla kadar 10 ayrı katman tespit edilmiştir.
Yunan alfabesinin Fenike alfabesinden kaynaklandığı ve bugün kullanılan Grek alfabesinin Al-Mina’dan alındığı arkeologlar tarafından belirtilmektedir. Asi Nehri’nin getirdiği alüvyonlar tarihi kalıntıları örttüğünden günümüzde görsel olarak fazla bir şey kalmamıştır. En önemli kalıntı bir höyük üzerinde kurulu Şeyh Yusuf el Garip türbesidir.
 

Büyük İskender

Moderatör
El-Mina Antik Kenti

Samandağı’nda Asi nehri üzerine kurulmuş bir liman şehriydi. Tanrı Posideion’un kutsal kenti sayılırdı. Kazılar Bronz dönemden kalma bir yerleşim yerini ve Miken çömleklerini açığa çıkarmıştır. İ.Ö. VII. Yüzyılda kurulduğu sanılan antik kent Asi nehrinin getirdiği alüvyonlar altında kalmıştır. Bu nedenle günümüze ulaşabilen herhangi bir mimari kalıntı bulunamamıştır.
 
Yukarı