Hatay Mutfağı

Hatay Haber

Admin
Yetkili Kişi
Geçmişten bugüne birbirinden çok farklı etnik unsurları bünyesinde barındıran, ticaret yollarının geçiş güzergâhında olan Hatay’ın mutfak kültürü de bu ölçüde çok zenginleşmiştir. Hatay yöresinin sahip olduğu çok kültürlü yapı Hatay’ın yemek kültürüne de yansımıştır. Bu bağlamda yemek kültürü bir toplumda yiyeceğin üretiminden tüketimine kadar izlediği süreç ve bu sürece bağlı olarak ortaya çıkan maddi, manevi kültürel öğelerin oluşturduğu önemli bir kültürel sistemdir. Antakya yemek kültürünü çevresel koşullar, sosyokültürel yapı, ekonomi ve dinsel inanışlar şekillendirmiştir.

Hatay mutfağını bu kadar özel kılan nedenler çok fazladır. Ancak en önemlisi kültürel zenginliğini mutfağına ve yemek çeşitlerine bu denli güçlü aktarabilen, daha


önemlisi her türlü modern baskıya rağmen bunu geliştirerek sürdürmeyi başaran kentlere neredeyse rastlanmazken, Hatay mutfağı bunu başarabilen en güzel bir örnektir. İşte bu doğrultuda Hatay’ın eşsiz güzellikteki mutfağı UNESCO Yaratıcı Şehirler ağı tarafından “Medeniyetler Sofrası” teması ile tescillenmiş ve taçlandırılmıştır.

Bulunduğu coğrafi konum itibariyle Ortadoğu mutfağı ile benzerlikler göstermesinin yanında Anadolu ile de pek çok ortak yemek çeşitliliğine ve geleneğine sahiptir. Ancak bu benzerlik yine de Hatay mutfağının kendine özgü ve ayırıcı halini ortadan kaldırmamaktadır. Hatay mutfağının zenginliği her şeyden önce içinde bulunduğu çevresel koşulların uygunluğundan kaynaklanmaktadır. İklim, su, tarımsal arazi, büyük ve küçük hayvan besiciliği açısından her türlü gıda maddesinin üretilmesine uygun bir alanda yer alması, mutfağın şekillenmesinde tartışılmaz bir öneme sahiptir. Çünkü mutfağın bir bileşeni olan yemeklerin temel hammaddesi, yine kentin kendi üretimiyle, düşük maliyetle karşılanmaktadır. Hem üretimin kolayca yapılması hem de maliyetinin uygun olması, mutfak kültürünün ciddi anlamda şekillenmesine neden olmaktadır.

Bunun sonucu Hatay mutfağı et yemekleri, dolmaları, sebze yemekleri, reçelleri, turşuları, pilavları, aşları, mezeleri ve salataları, doğadan toplanan ot yemekleri, tatlıları, pasta ve börekleri, süt ürünleri, kuru yiyecekleri ile gerçekten de Anadolu’nun en zengin mutfakları arasına girmektedir. Hatay, tarihi ile olduğu gibi, yemekleri ile de ün sahibi olmuş ve kentin köklü geçmişi, çeşitli kültürlerin birbirleriyle kaynaşması sonucunda ortaya son derece zengin bir mutfak çıkarmıştır.

Geçmişten bugüne birbirinden çok farklı etnik unsurları bünyesinde barındıran, ticaret yollarının geçiş güzergâhında olan Hatay’ın mutfak kültürü de bu ölçüde zengindir. Hatta rahatlıkla denilebilir ki Hatay mutfağı, kelimenin tam manasıyla bir medeniyetler sofrasıdır. Bu yüzden Hatay, gastronomi turizmi bakımından çok önemli bir destinasyondur.

Her ülkenin Hatay mutfağını tanıması ve yöresel eşsiz lezzetleri tatması gerekmektedir.

Bir mutfak olabilmenin en önemli etkenlerinden biri özgün ve çok reçetelere sahip olması gerekliliğidir.

Hatay mutfağında 400’ü aşkın yemek tarifinden, 200’ü özgün yemek reçetelerini ihtiva etmesinin yanında 40’a yakın unutulmuş reçetelerinde olması, hatırı sayılı bir mutfak boyutunda olduğunu gösterir. Osmanlı mutfağında 315 yemek tarifinin olması dikkate alındığında Hatay mutfağının önemini görmek mümkündür.
 
Yukarı