Expo neden Hatay'da yapılıyor ?

Hatay Haber

Admin
Yetkili Kişi
Hatay, insanlığın en eski ilk yerleşim yerlerinden biridir, geçmişten günümüze farklı kültürlerin ve farklı inançların bir arada yaşadığı, birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış barış, kardeşlik ve hoşgörü kenti, Türkiye’nin Ortadoğu’ya, Ortadoğu’nun da Anadolu’ya, Akdeniz’e ve Avrupa’ya açılan önemli kapısıdır. İnsanların yaşadığı coğrafya bölgeninekonomik yaşam biçimini belirlemektedir. İşte bu doğrultuda Eski yerleşim yeri olan Hatay, ipek yolunun Akdeniz’e açılan en önemli kapısıdır.Avrupa’yı, Asya’yı ve Afrika’yı bir birine bağlayan köprü işlevi gören güvenli bir limandır.

Hatay’ın Amanos dağları zengin bitki örtüsünden dolayı Tıbbi & Aromatik bitki yetiştiriciliğinde önemli yol almış ve sektörel bazda ciddi oranda ilerleme kaydetmiştir. Tüm bu özelliklerimizi halka tanıtarak gelecek nesillere yaşanabilir, temiz bir çevre bırakmak, ‘’sağlıklı yaşam için doğal bir çevre, çevre için yaşam ‘’ bilincinin oluşması bu projeyle daha da farkındalık yaratarak ivme kazanacaktır.

Hatay’ın köklü bir tarihe sahip olması vebirçokmedeniyetin burada yaşamış olması bu tarih zenginliğimizi ve medeniyetlerimizin ayak izlerini göstermek,bu uygarlıklara ait kalıntıların bir hazine olduğunu ve bu hazinenin kamuoyu ile paylaşılması gerektiği bölge açısından önem taşımaktadır. Bu doğrultuda Expo 2021 Hatay, böyle bir hedef için büyük bir fırsat olacaktır.

Hatay’ın Amanos dağlarında 800 adet tıbbi ve aromatik bitki yetişmektedir. İnsan hayatının her dönemindeki sağlık ihtiyacına hizmet edebilecek, bu zenginliğimizi tedavi edici bilim metotlarına dönüştürebiliriz. Hatay’ın Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliğinin Artırılması ve Bölgedeki Medikal Tıbbi ve Eko-Turizm Endüstrisinin Geliştirilmesiyle,Expo 2021 Hatay’ın geleceğe yönelik hedefleri arasında bitkiler aracılığıyla Hatay’ı dünyanın en iyi Hortikültür Terapi, Şifa ve Güçlendirme Rehabilitasyon Merkezi haline dönüştüreceğiz.

Hatay bölgesinde yetişen zengin bitki çeşitliliğini, bitki müzesini ve yörede yetişebilen diğer bitki çeşitlerini yapılan araştırmalarda en üst seviyede kullanılmasını sağlamak; bu bitki çeşitliğini eğitim amacıyla yorumlamak ve kullanıcılar tarafından erişilebilir kılınmasını yönetmek ve geliştirmek için Botanik Bahçesinin Oluşturulması gerekmektedir.

Verimli Toprakları ile Yaş Sebze ve Meyve İhracatının Merkezi;Türkiye’nin tarımsal değeri yüksek önemli ovalarından biri olan Amik Ovası´na sahiptir,2016 yılında Türkiye’nin toplam yaş sebze ve meyve ihracatının % 25’lik kısmının Hatay’da gerçekleşmektedir.

Barış, Kardeşlik ve Hoşgörü Kenti; İnanç Turizminin Önemli Destinasyonlarından Biri; Kültür ve Turizmin Marka Kenti; Verimli Toprakları ile Yaş Sebze ve Meyve İhracatının Merkezi; Sanayi ve Ticarette Önemli Bir Merkez; Biyolojik Çeşitlilik ve Amanoslar; gibi alanlarda EXPO ulusal ve uluslararası anlamda önemli yer edinmiş bir ilimiz olan Hatay insanlara,halka, toplumlara önemli katkı sağlayacaktır.
 
Yukarı