Defne Tarihçesi

Erkan Gürkan

Admin
Yetkili Kişi
2012 yılında Hatay sınırlarının tekrar şekillenmesi ile ilçe olarak belirlenen Defne Antakya’nın ikiye bölünmesi ile oluşmuştur. Bölge ismini defne ağacından ve defne sabunundan almıştır. Defne ilçemizin posta kodu 31160’dır.
Hatay’ın Defne ilçesinin nüfusu 137.398’dur. Belediye Başkanı İbrahim Yaman, Kaymakamı ise Hakkı Uzun’dur.
 

Hatay Haber

Admin
Yetkili Kişi
6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürülüğe girmeden önce Hatay ilinde 12 ilçe, 76 belediye, 362 köy ve diğer yerleşmelerden oluşan bir ildir. 6360 sayılı kanundan sonra büyükşehir belediyesi ve 15 ilçeden oluşan yerel yönetim birimleri kurulmuş; il sınırları büyükşehir belediye sınırları ile çakışmıştır.

06.12.2012 Tarih ve 28489 sayılı Resmi gazete de yayımlanan 6360 sayılı kanunun 1. Maddesi kapsamında Hatay İli’nin bütün sınırlarını bünyesine alan Hatay büyük şehir Belediyesi kurulmuştur.Aynı yasanın ilçe kurulması ve sınırlarının belirlenmesi başlığı altında bulunan 2. maddesinin (7) bendinde Defne İlçesi ve Defne Belediyesi kurulmuştur.

Kaynak : Defne Belediyesi
 
Yukarı