Barlaam Manastırı

Büyük İskender

Moderatör
Yayladağı İlçesi Keldağ üzerindedir. Keldağ Hititlerden başlayarak, Seleukosların ve Romalıların da kullandığı Kutsal yerlerdendir. O dönemlerde burada bir Dorik tapınak vardı. (MÖ. 3.yüzyıl) M.S.4.yüzyılda St Barlaam buraya gelerek Zeus Heykelini yıkmış ve keşişler topluluğu oluşturmuştur. 6.yüzyıl başlarında manastırın güneydoğu köşesinde bir kilise yapılmış, 526 depreminde bu kilise yıkılmıştır. 960-1050 arasında yeniden yapılan manastır 1268 yılına kadar faaliyetlerini sürdürmüş daha sonra terk edilmiştir.

Barlaam manastırına gitmek için Yayladağı kazasının Bezge nahiyesinden sonra yaya olarak 2,5 saat dağa tırmanmak gerekmektedir. Küçük patika yol sarp kayalıklar arasından geçmektedir. Hudut Karakolu yakınındaki tepenin düzlüğü üzerinde bulunan harabe M.S.9.asırda Gürcü Papazları tarafından yapılmış, Barlaam’a ithaf edilmiş manastır ve kiliseye aittir.
 
Yukarı