Antakya depremi 250.000 kişiyi öldürdü mü ?

Kerim Yılmaz

Admin
Yetkili Kişi
19 Mayıs 526 ( yaklaşık gün ) tarihinde Antakya’da meydana gelen 8.0 ( yaklaşık ) büyüklüğündeki Antakya depremi nde 250.000 ( yaklaşık ) kişinin öldüğü birçok kayıtlarda mevcuttur. Antakya depremi dünya tarihinde kayıt edilmiş en çok can kaybına neden olan ilk 4 deprem arasında gösterilmektedir.

Peki nasıl olur da 526 yılında Antakya’da o kadar çok nüfus olur ?
M.S. 1. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkan Hıristiyanlık Kudüs dışında ilk defa Antakya’da yayıldı. Hz. İsa’ya inananlara ilk defa Antakya’da “Hıristiyan”adı verildi. M.S. II. yüzyılda Antakya; Roma ve İskenderiye’den sonra 200.000-300.000 nüfusu ile imparatorluğun üçüncü büyük metropolisi durumunda idi. Antakya depremi ve ölen 250.000 kişi bu rakamlarla açıklanabilir.

Antakya’da meydana gelen yıkıcı depremler


Bilinen önemli depremler M.Ö.148, 130, 90-83 arası, M.S. 35,37 ve 41-45 arası, 115, 341, 365, 396, 458, 526, 528 ve 531-534 arası, 532, 551 , 557 , 588, 589 yıllarında meydana gelmiştir. Bunlardan en şiddetli ve en çok can kaybına yol açanı, 29 Mayıs 526 tarihinde akşam meydana gelen depremdir. Bu depremde 250.000 kişi ölmüş ve Antakya ile birlikte Defne ve Seleukeia Pieria da yerle bir olmuştur. 528 yılında meydana gelen deprem de en az önceki kadar şiddetli olmuştur. 846 veya 847 yılında meydana geIen depremde Antakya ve Musul’da 20.000 kişi ölmüştür. 868 depreminde ise Antakya’da bulunan bütün evler yıkılmış ve kale burçları harap olmuştur. Mart 1054’de Antakya’da meydana gelen depremde 10.000 kişi ölmüştür. 1090 (veya 1092) yılında Antakya’da şiddetli bir deprem olmuştur. 1157 ve 1169 yıllarında meydana gelen depremler Antakya’da ve Bakras Kalesi’nde büyük yıkımlara yol açmıştır. 1822 yılında meydana gelen deprem İskenderun ve çevresinde büyük yıkıma yol açmıştır. Seleukeia Pieria’nın son kalıntıları da bu depremde yıkılmış ve Antakya’da birçok yapı hasar görmüştür. 16 Nisan 1872 tarihinde meydana gelen şiddetli deprem Antakya ve köylerinde büyük tahribat yapmış ve ardında 1500 ölü ve bir o kadar da yaralı bırakmıştır.

526 Antakya Depremi olmasaydı ?

Eski tarihlerde dinlerin ve gizemli insanların uğrak hatta başlangıç yerlerinden olan Antakya, dünyanında sayılı şehirleri arasındaydı. Kayıp kıta mu den göç eden insanların bile Antakya’ya uğradıkları ve hatta bazılarının buraya yerleştiği söylenir. Depremler olmasaydı bugün Antakya belkide milyonlarca nüfusu ile birlikte dünyanın merkezi olabilirdi.
 
Yukarı